Cennik

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie księgowości jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Cena końcowa zależy od wielu czynników, m.in.;

  • rodzaju prowadzonej działalności
  • formy prowadzonej księgowości (księgi rachunkowe, podatkowa książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów)
  • struktury i wielkości zatrudnienia
  • oczekiwań i wymagań Klienta
  • nakładu pracy związanej z ilością i rodzajem dokumentów