Czynności dotyczące obowiązków publiczno-prawnych

 • usługi związane z rozliczeniem podatku dochodowego:
  – kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy , w tym podatek dochodowy od nieruchomości tzw. podatek minimalny,
  – raportowanie podatkowe dla komandytariusza,
  – sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 •   usługi związane z rozliczeniem podatku VAT:
  – sporządzanie i wysyłanie okresowych deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
  – prowadzenie rejestrów VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  – wysyłanie rejestrów w formacie JPK_VAT,
 •  pomoc podczas kontroli skarbowej w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 •  konsultacje podatkowe z doradcą podatkowym,