Dodatkowa sprawozdawczość

  • przygotowywanie comiesięcznych raportów w formacie uzgodnionym ze Zleceniodawcą

 

Monitorowanie należności:

  • kontrola wpływów z tytułu należności,
  • wysyłanie monitów,
  • przygotowywanie raportów dotyczących wiekowania należności w formacie ustalonym ze Zleceniodawcą.