Kadry i płace

Świadczymy kompleksowe usługi i doradztwo w zakresie kadr i płac z gwarancją całkowitego uszczelnienia obiegu informacji związanych z zatrudnieniem pracowników lub współpracowników oraz z zachowaniem ich poufności wewnątrz firmy.

  •  Zakładamy i prowadzimy akta osobowe.
  • Sporządzamy listy wynagrodzeń w sposób ciągły i terminowy w oparciu o umowy o pracę.
  • Rozliczamy umowy o dzieło, zlecenie, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia członków zarządu i Rad Nadzorczych, w tym również nierezydentów.
  • Dokonujemy pełnej obsługi w zakresie ZUS, US,GUS i PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.
  • Wprowadzamy przelewy wynagrodzeń do systemu bankowego.
  • Reprezentujemy Klientów podczas kontroli urzędowych w naszej siedzibie.
  • Sporządzamy indywidualne raporty dla Klienta.