Usługi administracyjne związane realizacją płatności zgodnie z uprawnieniami określonymi przez Zleceniodawcę

  • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych na podstawie wyliczeń księgowych oraz składanych deklaracji,
  • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań za dostawę towarów i usług,
  • informowanie Zleceniodawcy o konieczności zasilenia konta w przypadku braku wystarczających środków na realizacje płatności,
  • kontrola terminów płatności należności i zobowiązań